THÔNG BÁO: Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh và Phục sinh 2022 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
66

THÔNG BÁO: Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh và Phục sinh 2022

tại Giáo xứ Đất Đỏ

Có thể là hình ảnh về văn bản

#chuongtrinhphungvutuanthanhvaphucsinh #tuanthanhvaphucsinh