Thông báo: Chương trình Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

0
25

Theo sự sắp xếp mục vụ của Cha Chánh xứ, Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ xin gửi đến Chương trình cử hành Thánh Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng tại Giáo xứ Đất Đỏ và Giáo Họ Long Tân (xin xem hình bên dưới).

chuong-tring-le-cac-dang-2016

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ