THIỆP TANG: Ông cố GB. PHẠM ĐỨC VƯƠNG (Thân phụ Cha GB. Phạm Đức Minh Hải – Phó xứ Long Hương)

0
33

THIỆP TANG: Ông cố GB. PHẠM ĐỨC VƯƠNG (Thân phụ Cha GB. Phạm Đức Minh Hải – Phó xứ Long Hương)

#thieptang #ongcogbphamducvuong