PHÂN ƯU: ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN HƯƠNG

0
33
Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Giáo Họ Côn Sơn (Côn Đảo), Thường Vụ Ban Hành Giáo Giáo Họ
Trang Nhà Giáo xứ Đất Đỏ & Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Ông GIUSE NGUYỄN VĂN HƯƠNG
Sinh: 18. 10. 1935- Tại Sài Gòn
Nguyên Trưởng Ban Hành Giáo- Giáo Họ Côn Sơn
————————————-
Về với Chúa lúc 08h00, ngày 01-04-2015, hưởng thọ 80 tuổi 
Nhập quan lúc: 19h30, ngày 01-04-2015
 Nghi thức tiễn biệt lúc:  06h20, ngày 04-04-2015 tại nhà nguyện Giáo Họ Côn Sơn
An táng tại Nghĩa Trang Đất Dốc- Côn Đảo
Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn GIUSE
sớm được hưởng nhan thánh Chúa. 
Ban Biên Tập xin chân thành gửi lời phân ưu đến Ban Hành Giáo, Cộng Đoàn Giáo Họ Côn Sơn và Tang Quyến.