GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ: Thông báo về việc dâng thánh lễ trở lại với sự tham dự của cộng đoàn.

0
75
GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ:
Thông báo về việc dâng thánh lễ trở lại với sự tham dự của cộng đoàn.
Theo thông báo của TGM. Bà Rịa về việc dâng thánh lễ trở lại với sự tham dự của cộng đoàn chiếu theo văn bản của UBND Tỉnh BRVT, lãnh ý của Cha Chánh xứ Antôn, Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ trân trọng thông báo:
1. Bắt đầu từ sáng mai thứ Bảy (ngày 11.12.2021), giáo xứ sẽ cử hành các thánh lễ có cộng đoàn tham dự vào các khung giờ như trước đây trở lại, cụ thể:
*Thứ Bảy: 18g30.
*Chúa Nhật: 05g00 – 07g00 – 17g00.
* Hàng ngày: 05g00.
2. Cộng đoàn khi tham dự thánh lễ xin tuân thủ những nguyên tắc phòng chống dịch bệnh: “Đeo khẩu trang, giữ vệ sinh và khoảng cách an toàn”.
3. Những ai không thể tham dự thánh lễ được, vẫn có thể tham dự trực tuyến trên các kênh truyền thông của GPBR như thời gian vừa qua (website www.giaophanbaria.org; Youtube Giáo Phận Bà Rịa, Facebook Giáo Phận Bà Rịa).
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ