Giáo Phận Bà Rịa: Thư Định Hướng Mục Vụ 2017

0
41

634967212257776250-1TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA 

227 Cách Mạng Tháng Tám. Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

***

SỐ: 83-16/TGM

Bà Rịa, ngày 10 tháng 11 năm 2016

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2017

Mục vụ gia đình : Chuẩn bị cho người trẻ buớc vào đời sống hôn nhân

Kính gởi : Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh

Và Anh Chị Em tín hữu Giáo phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

1. Chúng tôi, hai Đức Giám Mục và 106 Linh Mục, đã có những ngày Tĩnh tâm Mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu đầy tràn ơn thánh Chúa và dạt dào tình thương của Anh Chị Em. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành trên các Giáo xứ, Giáo họ, trên các Hội dòng và mọi người trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng tôi cám ơn tất cả Anh Chị Em đã cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ tuần Tĩnh tâm hồng phúc này.

2. Hướng tới năm Mục vụ 2017 với chủ đề Mục vụ gia đình như Thư Chung 2016 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị: “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân” với những điểm nhấn cần được quan tâm:

– Ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân, phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục và trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.

– Đề cao và sống ý nghĩa của việc cử hành Bí tích Hôn phối.

– Mời gọi các Linh mục giải thích và tạo cơ hội để người trẻ hiểu biết trước những khó khăn và thử thách trong đời sống hôn nhân và gia đình. (x.Thư Chung HĐGMVN năm 2016, số 5)  

3. Hưởng ứng lời đề nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo phận chúng ta sẽ triển khai chủ đề Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình: Chuẩn bị cho người trẻ buớc vào đời sống hôn nhân, với các khía cạnh cụ thể sau đây:

Cấp Giáo phận

a. Mở văn phòng Tư vấn Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình nhằm hướng dẫn các gia đình trẻ đang gặp khó khăn hay khủng hoảng. Các gia đình trẻ này với thư giới thiệu của Cha xứ, sẽ gặp gỡ và bàn hỏi với các Linh mục tư vấn để tìm ra hướng giải quyết tạo nên sự bình an trong gia đình.

b. Ban Mục Vụ Gia Đình sẽ tổ chức các khóa Thăng Tiến Gia Đình tại các Giáo xứ, Giáo họ đã đăng ký, nhằm giúp đỡ các nhóm gia đình cùng nhau xây dựng gia đình đạo đức và hạnh phúc.

c. Ban Mục Vụ Gia Đình sẽ mở khóa huấn luyện Tác Nhân Mục Vụ Gia Đình tại các Giáo xứ, Giáo họ. Đây là những tông đồ hiện diện và đồng hành với các gia đình, nhất là với các gia đình đang gặp những khó khăn, bất an và khủng hoảng.

d. Ban Huấn Giáo, Ban mục Vụ Gia Đình và Ban Giáo Lý cùng các Linh mục nhiều kinh nghiệm mục vụ tại các Giáo xứ sẽ soạn thảo thủ bản giáo lý hôn nhân dựa trên Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu và sách Giáo lý Công giáo.

Cấp Giáo xứ, Giáo họ

a. Các Giáo xứ, Giáo họ chú tâm tổ chức các khóa dự bị hôn nhân, sao cho chu đáo và lợi ích nhằm chuẩn bị hành trang cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

b. Các bạn trẻ được mời gọi tham dự tích cực các khóa dự bị hôn nhân, nhờ đó, các bạn trẻ sẽ bước vào đời sống hôn nhân cách ý thức và có trách nhiệm hơn.

c. Dựa trên Lời Chúa và Giáo Lý, cộng đoàn các giáo xứ, giáo họ tiếp tục chương trình bồi dưỡng đức tin với chủ đề Mục Vụ Gia Đình:

– Học và cầu nguyện hằng ngày với một câu Lời Chúa của ngày Chúa Nhật.

– Mỗi tuần: đọc và học một câu giáo lý về hôn nhân gia đình.

– Dựa theo tài liệu chung của Giáo phận, các giới, đặc biệt là giới trẻ cũng như các hội đoàn học hỏi về các đề tài hôn nhân gia đình.

Tại các gia đình

Các gia đình được mời gọi sống tốt ơn gọi hôn nhân gia đình vì ý thức rằng, đời sống gia đình hiện nay chính là môi trường giáo dục và là sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình (x.Thư Chung HĐGMVN năm 2016, số 5).

Anh Chị Em thân mến,

Đời sống gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ được thăng tiến nếu mỗi người biết cộng tác với ơn Chúa mà xây dựng gia đình trên những giá trị cao quý của Tin Mừng.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực mục vụ của toàn thể Giáo phận chúng ta.

+ TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM

Giám mục Giáo phận Bà Rịa

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa

và Linh mục Đoàn giáo phận Bà Rịa

Nguồn: VP.TGM.Bà Rịa