CÁO PHÓ: ĐỨC ÔNG GIACÔBÊ PHẠM VĂN NINH

0
368

CÁO PHÓ: ĐỨC ÔNG GIACÔBÊ PHẠM VĂN NINH

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ Đất Đỏ; Giáo xứ Đức Mẹ Lavang- Happy Valley, Oregon (Hoa Kỳ) và gia đình

kính báo:

Đức Ông Giacôbê PHẠM VĂN NINH

sinh ngày 22 tháng 08 năm 1936
tại Đất Đỏ- Phước Tuy 
chịu chức linh mục ngày 29 tháng 04 năm 1967

đã trở về Nhà Cha ngày 26 tháng 05 năm 2021 (giờ Hoa Kỳ),
hưởng thọ 85 tuổi, sau 54 năm linh mục.

– Lễ An táng vào lúc 10g00 ngày 02.06.2021 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lavang- Happy Valley, Oregon (Hoa Kỳ)

Tiểu sử

Đức Ông Giacôbê PHẠM VĂN NINH:
– Sinh ngày 22.08.1936 tại Phước Lễ, nay là BRVT
– Năm 1955 : Nhập học Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn
– 29.04.1967 : Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn
– 1967-1971 : Phó xứ Phước Lễ (nay là Gx. Chánh Tòa Bà Rịa- Gp. BR)
– 1972-1975 : Chánh xứ Long Toàn kiêm Tuyên úy Công Giáo Tiểu Khu Baria và Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp.
– 1975 : Định cư Hoa Kỳ
– 1976-1980: Phụ trách Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Salem- Oregon 
– 1981-2001: Phục vụ Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á- Portland Hòa Kỳ

– 2002-nghỉ hưu : Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Lavang- Happy Valley, Oregon (Hoa Kỳ)

– Ngày 13.01.2008: Nhận tước Đức Ông.

Kính xin quý cha, quý bề trên, quý tu Sĩ nam nữ và quý vị hiệp lời cầu nguyện cho Đức Ông Giacôbê được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

BTT.GXĐĐ