Lễ Đức Mẹ Mân Côi và tràng hạt

0
58

Lời người dịch:

Lễ Đức Mẹ sầu bi được giáo hội đông phương gọi là lễ Đức Mẹ cảm thương vì Đức Mẹ không chỉ buồn thương do cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Con Mẹ trên thập giá, mà Mẹ còn xót thương, cảm thương cuộc khổ nạn ấy vẫn còn đang tiếp diễn trong loài người chúng ta cho đến ngày tận thế, vì loài người cũng là con cái mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Đức Maria làm Mẹ. Đức Maria là Mẹ cảm thương, vì cảm thương là Đức Maria. Mẹ đã cảm thương loài người bằng cách hiện ra nhiều lần và dạy chúng ta cầu nguyện bằng tràng hạt vì tràng hạt là dấu chỉ Mẹ Maria có mặt giữa chúng ta, tràng hạt hợp nhất chúng ta với Con Mẹ, với chính Mẹ, và với mọi người là con cái Mẹ trên đường về nước Thiên Chúa. Xin chia sẻ suy tư của Cha Thierry, người sáng lập tu hội Điểm Tim, để giúp độc giả hiểu biết, yêu mến tràng hạt Mân Côi ngày càng sâu sắc hơn.

                                                                        Linh mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

                                                                        Nhà Hưu dưỡng linh mục Cần thơ 2015.

 

1-     Không gì bằng tràng hạt.

Tràng hạt Mân Côi là bí quyết của cầu nguyện. Bí quyết là điều đặc biệt hiệu nghiệm mà ít ai biết đến. Bí quyết này chính Đức Maria đã mặc khải cho người nghèo, người bé nhỏ. Có người cho đây là phương pháp của các bà già, một việc lải nhải kéo dài vô tận, một sự sùng kính đức Mẹ dẫn đến mê tín! Thực ra, nó chỉ là xâu chuỗi đơn giản với những hạt tầm thường… Nhưng đó là sợi dây xích liên kết mọi hành động của ta hằng ngày, để nhờ Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa. Đó là sợi dây xích liên kết trong trái tim ta tất cả những người ta yêu mến và còn hơn thế nữa giữ gìn vững chắc họ trong trái tim Mẹ Maria. Đó là sợi dây xích liên kết mọi suy tư, ước mơ, tưởng tượng của chúng ta và làm cho chúng ta chỉ còn một tham vọng duy nhất là: Sống hoàn toàn cho Chúa nhờ Mẹ  Maria. Đó là sợi dây xích liên kết chúng ta lại nhất là với những mầu nhiệm cuộc đời của Đấng làm Con Người, và làm cho chúng ta mang lại hoa trái với Người.

Có lẽ không ai nghĩ đến tất cả mọi chuyện đó: vì tràng hạt có vẻ như quá đơn giản. Người ta thường nghĩ rằng phải có chuyện ngất trí, đất rung động, bão táp, được cất lên cao hoặc bay lên cao… Nhưng không, Thiên Chúa dễ gần gũi đối với người có tràng hạt trong tay, Người ở trong hơi thở nhẹ nhàng của Thần Khí đang đến, Người ở trong thinh lặng mãnh liệt của Chúa Con đang tôn thờ, Người ở trong tấm màn của Đấng mà chưa ai thấy bao giờ.

Bạn cầu nguyện suy gẫm và tâm trí lo ra: hãy cầm tràng hạt trong tay, Đức Maria sẽ dẫn bạn đến Con của Mẹ. Bạn đi lại trong phố, và cái nhìn của bạn tán loạn: hãy cầm tràng hạt trong tay, bạn sẽ thấy trong những người qua lại mà bạn gặp việc cứu rỗi đang hoàn thành. Bạn đang nghe người anh em tâm sự và bạn tự cảm thấy mình không giúp gì được: hãy cầm tràng hạt trong tay, người anh em sẽ ra đi được tình yêu của Mẹ an ủi. Bạn đi trong đêm qua những nơi nguy hiểm, và bạn sợ: hãy cầm tràng hạt trong tay: “Khi bước đi mà lần chuổi Mân Côi, bạn không có gì phải sợ. Bạn có thể đi tới đi lui trong tin cậy hoàn toàn.” ( Cha Lamy). Bạn lên giường, khổ sở vì mất ngủ: hãy cầm tràng hạt trong tay, một cách mầu nhiệm bạn sẽ đỡ đần cho những người đang chờ được thấy ánh sáng của Chúa….

2-     Bởi vì tràng hạt là cái gì còn hơn là tràng hạt nữa.

Đó là CHÌA KHÓA mở kho tàng được làm nên bởi tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria. Đó làLỜI CẦU làm cho Chúa phải biến nước thành rượu. Đó là CỬA MỞ cho ai muốn vào trong tinh thần Tám Mối Phúc. Đó là BÀN TAY hướng dẫn theo thánh ý Chúa. Đó là DÂY XÍCH liên kết loài người trong trái tim Mẹ.

Những khi Đức Maria hiện ra, Mẹ luôn luôn mời cầu nguyện: “Hãy cầu nguyện! Nhưng hãy cầu nguyện nhé,” và cái nhìn của Mẹ chỉ cho ta về tràng hạt, và tay Mẹ đưa tràng hạt cho ta. Nếu đó là chuyện quá phức tạp khó khăn, có thể ta không vâng theo…(xem 2 V 5, 13), nhưng đây lại có vẻ quá đơn giản đến nỗi không đòi hỏi ta điều gì hơn thế. Tất cả điều gì Mẹ nói với chúng ta, hãy làm theo. Như những tôi tớ vâng lời, hãy đổ đầy các chum nước: như thế đủ để Chúa có thể thay đổi nước thành rượu, thay đổi hận thù thành yêu thương, bé nhỏ thành quyền lực, thất vọng thành hy vọng.

Rồi một ngày, ngày ta Vượt qua, người thân của ta sẽ để vào tay ta một tràng hạt. Rồi một ngày, rất lâu sau ngày Vượt qua ấy của ta, những người khảo cổ sẽ không tìm thấy vàng bạc trong mộ của ta mà họ sẽ tìm được tràng hạt như là cả một kho tàng. Một di chúc. Và khi ấy bằng đôi mắt đã vinh hiển, ta sẽ thấy rằng: tràng hạt đúng thật là cái gì còn hơn là tràng hạt nữa, rằng chỉ một kinh Kính Mừng Maria nhỏ mọn cũng làm được những kỳ diệu dưới đất và đem lại bao nhiêu niềm vui trên trời.

3-     Đừng hối tiếc vì đã không thể biết đủ về tràng hạt, nhưng hãy làm.

Mỗi người dùng tràng hạt Mân Côi còn có thể khám phá và cảm nghiệm nhiều điều khác nữa về tràng hạt, nhưng hãy đi vào thực hành:

–         Hãy mang trong mình tràng hạt ở ngón tay, ở cổ tay, ở vòng cổ.

–         Hãy gieo rắc những Kinh Kính Mừng Maria trên mọi nẻo đường bạn đi, trong mọi trái tim bạn gặp.

–         Hãy đọc kinh ấy thật chậm với tình âu ếm, với đức tin, với đức cậy.

–         Hãy trao tặng tràng hạt vào tay các trẻ em, các bạn trẻ, và những ai muốn có, vì tràng hạt là dấu chỉ sự có mặt của Mẹ.

Nhờ tràng hạt Mân Côi, Mẹ Maria giúp ta hiểu biết yêu mến Chúa hơn, giúp ta dễ xót thương và cảm thương nhất là đối với những ai nghèo khổ, bị xã hội bỏ rơi…

Đừng hối tiếc vì đã không thể nói đủ về tràng hạt Mân Côi, nhưng hãy làm gì bạn có thể.

Trích dịch Thư thứ hai của cha Thierry gửi các bạn trẻ.