Trang chủ Tags Phụng Vụ Lời Chúa

Tag: Phụng Vụ Lời Chúa

Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019

Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019 11/03/2019.  12/03/2019. 13/03/2019. 14/03/2019. 15/03/2019. 16/03/2019. 17/03/2019. 18/03/2019. 19/03/2019. 20/03/2019. 11/03/2019 Thứ Hai I Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa...

TIN TỨC MỚI