Trang chủ Tags Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu và Tuyên hứa Bao Đồng

Tag: Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu và Tuyên hứa Bao Đồng

Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần...

Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu và Tuyên hứa Bao Đồng Vào lúc 07g00 ngày Chúa Nhật 07.07.2019, cộng...

TIN TỨC MỚI