Wednesday, January 16th  
  • Facebook
  • RSS
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10
-01/10 : Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT
-02/10 : Chúa Nhật 27 TN C. Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
-02/10 : [Các Thiên thần Hộ thủ]
-04/10 : Thánh Phanxicô Assisi
-06/10 : Thánh Brunô, linh mục
-07/10 : Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-09/10 : Chúa Nhật 28 TN C
-09/10 : [Thánh Đyônisiô, giám mục và các bạn, tử đạo; +Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục]
-11/10 : [Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo]
-14/10 : Thánh Calistô I, giáo hoàng, tử đạo
-15/10 : Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT
-16/10 : Chúa Nhật 29 TN C. Chúa nhật Truyền Giáo
-16/10 : [Thánh Hedviges, nữ tu; +Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ]
-17/10 : Thánh Inhaxiô Antiôkia, giám mục, tử đạo; +Thánh Phanxicô Isiđôrô Gagelin Kính, linh mục, tử đạo
-18/10 : Kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng
-19/10 : Thánh Gioan Brébeuf, linh mục; thánh Isaac Jogues, linh mục, và các bạn tử đạo; thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục
-22/10 : Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II
-23/10 : Chúa Nhật 30 TN C
-23/10 : [Thánh Gioan Capestranô, linh mục; +Thánh Phaolô Tống Viết Bường, tử đạo]
-24/10 : Thánh Antôn Maria Claret, giám mục; +Thánh Giuse Lê Đăng Thị, tử đạo
-28/10 : Kính Thánh Simon và Giuđa, tông đồ; +Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo
-30/10 : Chúa Nhật 31 TN C
 
 
 

Video

 
 

Sống Đẹp

  • Có nên so sánh?

    Có nên so sánh?

    Cuộc sống vốn muôn mặt. Con người vốn muôn vẻ. Có người gặp nhiều may mắn,...

5 Phút Lời Chúa

Tâm Tình Sồng Đạo

Phụng Vụ

Quà Tặng Cuộc Sống