Năm Lòng Thương Xót và sứ điệp về thời gian

0
41

 

1.

Năm Lòng thương xót Chúa có nhiều sứ điệp. Ở đây, tôi chỉ xin loan báo một sứ điệp, mà tôi nhận được từ Chúa. Đó là sứ điệp về thời gian.

2.

Xin vắn tắt như sau:

Đang tới gần thời gian bất ổn do biến đổi khí hậu.

Đang tới gần thời gian bất ổn trong lãnh vực kinh tế.

Đang tới gần thời gian bất ổn trong các cơ chế.

Đang tới gần thời gian bất ổn trong trật tự đạo đức.

Đang tới gần thời gian bất ổn trong lãnh vực niềm tin.

Đang tới gần thời gian bất ổn trong hạnh phúc gia đình.

3.

Bất ổn là một thử thách lớn. Thử thách này đang lan rộng. Chúng ta đừng chủ quan, cho rằng chúng ta, giáo phận ta, Hội Thánh Việt Nam ta sẽ ổn định giữa tư bề bất ổn.

Hãy nhìn làn sóng bất ổn đang tràn vào những cộng đoàn công giáo tại Do Thái, tại Pasletin, tại Syria, tại Ai Cập. Đó là những nơi mà Tin Mừng đã được gieo trồng, chăm sóc bằng mồ hôi và máu Chúa Giêsu và các thánh tông đồ. Còn đâu thời vàng son!

Hãy nhìn làn sóng bất ổn đang tràn vào Toà Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng đang rất buồn phải phê phán các nhân sự bị tha hoá, khiến ngài phải ra tay cải cách.

4.

Thử thách do bất ổn là cơ hội để mọi người nói chung và những người đứng đầu nói riêng phải có những lựa chọn.

5.

Có những lựa chọn đưa tới diệt vong. Như lựa chọn cứ ù lì, tới đâu thì tới. Như lựa chọn nổi loạn, trộm cướp, lừa đảo, gây hấn, hưởng thụ.

Có những lựa chọn dẫn tới sự sống do đổi mới bản thân, gia đình, xã hội, Hội Thánh, theo thánh ý Chúa.

6.

Tất nhiên, chọn lựa của chúng ta, những người tin Chúa, là phấn đấu đổi mới. Trước tiên là đổi mới bản thân mình một cách quyết liệt theo thánh ý Chúa.

Tôi có một kinh nghiệm nhỏ về đổi mới bản thân. Xin phép chia sẻ vắn tắt.

7.

Đổi mới bản thân, đối với tôi là, biết sống nhân đức.

Biết sống nhân đức không phải là bắt mình vâng phục các luật lệ và thói quen của Hội Thánh. Nhưng là biết lớn lên, trở thành người tự do làm những gì là tốt lành. Sống nhân đức là vui thích và tự do thực thi ý Chúa. Làm như vậy, mà không cần quan tâm đến phần thưởng nào ở trần gian này.

8.

Được như thế, là do ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần được nhận ra đúng hơn hết trong tôi, khi tôi mến Chúa hết lòng, yêu thương người khác như chính mình, và luôn lo cho sự hợp nhất của Hội Thánh.

9.

Chính Chúa Thánh Thần ban ơn cho tôi biết sự cần thiết của đức Ái. “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có bác ái, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xong xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao sâu, hay có được một đức tin mạnh đến chuyển núi dời non, mà không yêu mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi, để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,1-3).

10.

Tất cả ân sủng đều mưu lợi ích chung của Hội Thánh (x. 1Cr 14,25).

11.

Tôi phải tỉnh thức nhiều lắm, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mà nhận biết mình có bác ái thật, và có mưu lợi ích chung của Hội Thánh hay không.

12.

Cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi mới có thể chống lại được những cơn cám dỗ của quỷ Satan. Có những cơn cám dỗ rất mạnh, giống như những trận chiến ác liệt quỷ Satan tấn công tôi. Tôi sẽ chỉ nói với Satan những gì Chúa Thánh Thần soi cho tôi nói. Lúc đó, không phải tôi nói, mà là Chúa Thánh Thần nói trong tôi (x. Mc 13,11).

13.

Muốn được như vậy, tôi cũng phải can đảm. Can đảm không phải chỉ trong lời nói, mà can đảm ở việc làm, đó là có những việc làm bác ái, xây dựng tình nghĩa và hoà giải.

14. Tôi sẽ rất thiếu sót, nếu không nói thêm điều này là: Tình hình cho dù rất bất ổn, và đòi tôi phải có những lựa chọn không dễ dàng, nhưng tôi vẫn được bình an. Bình an trong Chúa. Bình an của sự phó thác mình cho Chúa. Bình an của thánh giá.

15.

Tôi nghĩ sẽ phải khổ đau nhiều. Không do đổ máu, nhưng do đổ mồ hôi và nước mắt. Đau khổ vẫn là đau khổ.

Nhưng đau khổ vì yêu. Tình yêu giàu lòng thương xót Chúa đổi thay bản thân tôi. Nó sẽ làm cho con người luôn vui vẻ, trẻ trung, hạnh phúc và mang Tin Mừng cứu độ.

Cho dù phải rất đau khổ và cảm thấy mình rất yếu đuối, “nhưng tôi vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 9-10).

16.

Như vậy,

Đang tới gần thời gian của sức mạnh Đức Giêsu làm nơi những kẻ hèn mọn yếu đuối.

Đang tới gần thời gian ứng nghiệm lời Thánh Phaolô tông đồ đã quả quyết: Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn” (1 Cr 1, 27).

Đang tới gần thời gian, mà Tình xót thương Chúa để cứu nhân loại, sẽ trở thành yếu kém, như Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.

Đang tới gần thời gian, mà Tình xót thương Chúa để đền tội cho nhân loại, sẽ trở thành rất mực yếu hèn, như Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thánh Giá.

Chúa đang chọn và sai tôi vào thời gian như thế. Tôi đã sẵn sàng chưa? Lạy Chúa, xin thương xót con.

Long Xuyên, ngày 12, 11. 2015

+ GM GB Bùi Tuần