VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH A

0
249

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phêrô   và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phêrô  và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô   và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phêrô   theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.

8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 20,9
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria
b. Bà Maria Mácdala
c. Ông Phêrô
d. Ông Tôma

02. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria
b. Ông Tôma
c. Ông Simon Phêrô
d. Bà Gioanna

03. Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có hành động gì? (Ga 20,3)
a. Sợ hãi
b. Liền đi ra mộ
c. Vui mừng
d. Liền đi báo tin cho những anh em khác.

04. Khi vào trong mộ, 2 ông : … … …  . (Ga 20,8)
a. Đã thấy và đã tin
b. Sấp mình thờ lạy
c. Xếp gọn những khăn liệm của Chúa
d. Vui mừng hớn hở

05. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 20,19)
a. Chiến thắng tội lỗi
b. Trỗi dậy từ cõi chết
c. Đánh bật cái chết
d. Thăm viếng các người công chính

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Người đã bước chân vào mồ Đức Giêsu đầu tiên (Ga 20,6).

02. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9).

03. Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ (Ga 20,5). 

04. Làng quê của cô Maria, người được Đức Giêsu hiện ra đầu tiên (Ga 20,1). 

05. Người đã trỗi dậy từ cõi chết (Ga 20,9).

06. Người phụ nữ ra thăm mộ Đức Giêsu đầu tiên (Ga 20,1).  

07. Bà Maria đã nhìn thấy cái gì được lăn ra khỏi mộ (Ga 20,1).  

08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9).  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”Tin Mừng thánh Gioan 20,9

LỜI GIẢI ĐÁP
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : CHÚA PHỤC SINH

* Câu Tin mừng thánh Gioan 20,9: “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”

II.  TRẮC NGHIỆM01. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)

02. c. Ông Simon Phêrô (Ga 20,1)
03. b. Liền đi ra mộ (Ga 20,3)
04. a. Đã thấy và đã tin (Ga 20,8)
05. b. Trỗi dậy từ cõi chết (Ga 20,19)

III. Ô CHỮ01. Simon Phêrô (Ga 20,6).

02. Cõi chết (Ga 20,9)
03. Cúi xuống (Ga 20,5).
04. Mácdala (Ga 20,1)
05. Đức Giêsu (Ga 20,9)
06. Maria (Ga 20,1)
07. Tảng đá (Ga 20,1)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc : Phục Sinh

NGUYỄN THÁI HÙNG