VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A

0
71

Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24
Truyền tin cho ông Giu-se (Lc 2:1-7)
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)
a. Bà Maria
b. Bà Gioanna
c. Bà Mácta
d. Bà Maria Mácdala
02. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
a. Vua Đavít
b. Vua Saun
c. Vua Hêrôđê
d. Vua Pharaô
03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19)
a. Người chân thật.
b. Người công chính.
c. Người nghèo của Thiên Chúa.
d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen.
04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
a. Maria
b. Gioan
c. Môsê
d. Giêsu
05. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23)
a. Thiên Chúa cứu độ.
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
d. Đấng cứu chuộc con người.

III. Ô CHỮ


Những gợi ý

01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18)

03. “ … … … , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23)

04. Theo Tin mừng Mátthêu, cha của ông Giuse tên là gì? (Mt 1,17)

05. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23)

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,21)

07. Đây là nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra? (Mt 2,1)

08. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
EMMANUEN,nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 1,23

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Truyền Tin cho thánh Giuse
* Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20
“Này ông Giuse, con cháu Đavít,đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Bà Maria (Mt 1,18)
02. a. Vua Đavít  (Mt 1,20)
03. b. Người công chính. (Mt 1,19)
04. d. Giêsu  (Mt 1,21)
05. b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23)

III. Ô CHỮ 
01. Giêsu (Mt 1,21)
02. Maria (Mt 1,18)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Giacóp (Mt 1,17)
05. Trinh nữ (Mt 1,23)
06. Giuse (Mt 1,21)
07. Bêlem (Mt 2,1)
08. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)

Hàng dọc : EMMANUEN

NGUYỄN THÁI HÙNG