VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG- C

0
99

Tin Mừng thánh Luca  21,25-28, 34-36

Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29 -31; Mc 13: 24 -27 )

25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  21,28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1. TRẮC NGHIỆM
 1. Khi ngày quang lâm đến, Đức Giêsu kêu gọi mọi người đề phòng điều gì? (Lc 21, 4)
 2. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa
 3. Đề phòng ma quỷ
 4. Đề phòng kẻ giết được thân xác
 5. Đề phòng vua chúa trần gian
 1. Khi ngày quang lâm đến, anh em hãy làm gì? (Lc 21,36)
 2. Luôn cầu nguyện
 3. Cứ vui chơi
 4. Hãy tỉnh thức
 5. Chỉ a và c đúng
 1. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)
 2. Chúa Cha
 3. Hoàng đế
 4. Con Người
 5. Các ngôn sứ
 1. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
 2. Ngôn sứ Êlia
 3. Đức Chúa
 4. Con Người
 5. Thần sứ của Thiên Chúa
 1. Vào ngày quang lâm sẽ có những điềm lạ xảy ra, dưới đất muôn dân sẽ thế nào? (Lc 21,25)
 2. Kinh ngạc
 3. Vui mừng
 4. Lo lắng hoang mang 
 5. Bỡ ngỡ

III. Ô CHỮ:

Những gợi ý

 1. Anh em hãy làm gì và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36)
 1. Sẽ có những điều gì xảy ra trên mặt trời, mặt trăng? (Lc 21,25)
 1. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến?

(Lc 21,27)

 1. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và … …, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)
 1. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy làm gì? (Lc 21,28)
 1. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)
 1. Anh em hãy tỉnh thức và luôn làm gì hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)
 1. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 1. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Vậy anh em hãy tỉnh thức

và cầu nguyện luôn,

hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Tin Mừng thánh Luca 21,36

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C

 1. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Những điềm lạ

* Câu TM thánh Luca  21,28 :

28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”

 1. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 1. a. Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa (Lc 21, 4)
 2. d. Chỉ a và c đúng (Lc 21,36)
 3. c. Con Người (Lc 21,36)
 4. c. Con Người (Lc 21,27)
 5. c. Lo lắng hoang mang (Lc 21,25)

III. Lời giải đáp  Ô CHỮ 

 1. Tỉnh thức (Lc 21,36)
 2. Điềm lạ (Lc 21,25)
 3. Con Người (Lc 21,27)
 4. Vinh quang (Lc 21,27)
 5. Đứng thẳng (Lc 21,28)
 6. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
 7. Cầu nguyện (Lc 21,36)
 8. Địa cầu (Lc 21,26)

Hàng dọc : Tỉnh thức

NGUYỄN THÁI HÙNG

Emai : hungvinhson@gmail.com