VUA VŨ TRỤ

0
29

Đi tìm ở đâu vua trần gian

Lâu đài cung điện chốn cao sang

Quân canh thị vệ trong  ngoài gác

Áo mão cân đai phán lời vàng.

Vua trần gian ở, tìm nơi đâu

Thần dân quan tướng cúi mình chầu

Cung tần mỹ nữ làm sao đếm

Kho lẫm bạc vàng chất thật cao.

Nay tìm vua ở nơi đâu nhỉ

Ai nhớ ai thương được mấy khi

Lăng tẩm rêu phong màu đã bạc

Ôm ấp tàn tro để làm gì.

Lính gác quân canh nay ở đâu

Thần dân quan tướng chẳng thấy chầu

Mỹ nữ cung tần ai chiếm giữ

Ngai vàng đắc thắng đến tay ai.

Có một vị Vua thật lạ lùng

Không chút giàu sang chẳng oai hùng

Vương quốc của Ngài là chân lý

Lãnh thổ biên cương cả đất trời.

Vũ khí của Ngài tình yêu thương

Chinh phục thế gian khắp bốn phương

Đi vào ngõ ngách đời nhân thế

Reo rắc bình an chốn đau thương.

Con đường cứu độ Ngài đã đi

Đau thương thánh giá vác cũng  vì

Tội đời nhân thế làm sao gánh

Thánh giá cuối đường lễ hy sinh.

Đức Vua vũ trụ Vua KiTô

Là Vua đích thực phải tôn thờ

Chủ nhân trời đất muôn tinh tú

Từ thủa đời đời đến thiên thu.

Hãy mở lòng ra đón Vua Trời

Để Ngài xa giá ngự hồn tôi

Ngài ơi thống trị đời tôi mãi

Để lời tôi ca đến muôn đời.

Tháng 11/2015

Lễ Đức KiTô – Vua vũ trụ

Nhà Quê