VIDEO: Ước vọng của giáo dân về linh mục

0
23

VIDEO: Ước vọng của giáo dân về linh mục

Chị Maria Trần Thị Lan Anh – Đại diện giáo dân trình bày bài tham luận tại cuộc Hội thảo tiền Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra ngày 08/01/2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà NộI