Tôi tin Chúa Ba Ngôi

0
42

TÔI TIN CHÚA BA NGÔI

Tôi tin có một Chúa thôi

Quyền năng duy nhất Ba Ngôi đời đời

Vượt lên trên cả đất trời

Trăng sao tinh tú xa vời … vợi xa.

 

Tôi tin kính Đức Chúa Cha

Dựng nên trời đất bao la lạ lùng

Mặt trời rực rỡ oai hùng

Mặt trăng dìu dịu soi từng bóng đêm.

 

Ngàn sao lấp lánh êm đềm

Núi cao biển rộng lại thêm sông dài

Dựng nên tôi tấm hình hài

Cho tôi vui sống những ngày trần gian.

 

Tôi tin kính Đức Chúa Con

Ngôi Lời nhập thể làm tròn ý Cha

Ba năm dậy dỗ gần xa

Dang tay thập giá cứu ta cứu đời.

 

Phục sinh Ngài sống lại rồi

Theo làn mây trắng lại rời trần gian

Ngự bên hữu rất huy hoàng

Mai ngày lại đến vinh quang uy quyền.

 

Tôi tin kính Chúa Thánh Thần

Ngôi Ba Đấng vẫn ân cần chở che

Ngài ban sức sống tràn trề

Bảy ơn nhân đức mọi bề chăm lo.

 

Lập Hội Thánh Chúa Ki-Tô

Đồng hành nâng đỡ lo toan chẳng rời

Lời cầu nguyện nở trên môi

Thánh Thần ngự đến mà khơi ơn trời.

 

Tôi tin một Chúa mà thôi

Ba Ngôi cũng  một Chúa Trời chẳng hơn

Làm sao hiểu được biển khơi

Thân tôi giọt nước nhỏ nhoi vô tình.

 

Làm sao tạo vật vô minh

Lại đi đong đếm tài tình Hóa Công

Một lòng khiêm tốn cậy trông

Ngợi khen chúc tụng lạ lùng Ba Ngôi

Kính mừng lễ Một Chúa Ba Ngôi

Nhà Quê