Tình yêu Giáng sinh

0
15

TÌNH YÊU GIÁNG SINH

Hai ngàn năm trước vì ‘tình’
Trong đêm đông giá Ngài sinh ra đời,
Nằm trong máng cỏ ‘tơi bời’,
Trong chuồng chiên vắng, ý Trời được nên. 

Mới sinh ra đã có tên,
Do Cha Thánh Tử từ trên đặt rồi,
Là Giêsu ngự giá trên nôi,
Là Con duy nhất Chúa Trời yêu thương.

Người sinh ra bởi Ánh dương,
Từ người Phụ Nữ trinh vương vẹn tuyền,
Ma-ri Mẹ Chúa nhân hiền,
Dạy ta vượt nỗi ưu phiền đắng cay.
 

Tình yêu Thiên Chúa trải dài

Ban cho nhân thế đoái hoài tháng năm

An bình hạnh phúc trong tâm

Ngôi Hai Thiên Chúa âm thầm lớn lên.

Nguyện xin hồng phúc ơn trên

Ban cho thế giới vững bền đức tin

Thực thi đời sống thiêng linh

Lời Chúa Thánh Thể đợm tình mến thương 

Mong cho đời sống tỏa hương

Ánh sáng chân lý tình thương đậm đà

Anh em chung một mái nhà

Gia đình hạnh phúc của Cha trên trời. 

Giê-su trên cả tuyệt vời

Hy sinh phục vụ đời đời tán dương

Chúa là mẫu gương khiêm nhường

Dạy ta tiến bước thiên đường mai sau.

 

Lm. Biển Xanh