Tâm Tình Mùa Vọng

0
81

Tâm Tình Mùa Vọng

Mỗi mùa vọng đến rồi đi
Thầm thì con hứa nhớ ghi lời Ngài
Dọn lòng đón Chúa Ngôi Hai
Đổi thay cách sống mỗi ngày tốt hơn

Bao mùa vọng Chúa ban ơn
Nhưng rồi con đã tốt hơn được gì?
Tâm hồn vẫn mãi sân si
Lối đi vẫn cứ nặng ghì đam mê

Xin cho con biết nhìn về
Tình yêu Chúa ở gần kề đây thôi
Biết đừng tìm kiếm xa xôi
Những điều phù phiếm để rồi hư hao

Phụng vụ dẫn con bước vào
Một mùa vọng mới dạt dào ơn thiêng
Con xin được phút thiêng liêng
Dâng câu kinh nguyện của riêng đời mình

Ở lại trong Chúa uy linh
Lắng nghe thánh ý và xin vâng lời
Để khi sao lạ sáng ngời
Con tìm gặp Chúa giữa đời con qua…

Anna Anh Đào