TÂM SỰ GIÁNG SINH

0
32

Con quỳ đây bên Chúa

Hang lừa, máng cỏ, đơn sơ

Đêm khuya sương rơi giá lạnh

Thấm ướt hồn con.

Con nhìn thấy dòng người xuôi ngược

Trước hang đá nhìn ngắm Chúa Hài Nhi

Ai người giơ tay làm dấu

Thì thầm nguyện ước yêu thương ?

Dòng người đến, người đi, vội vã

Ánh sáng nào soi dọi tâm linh !

Mà sao vẫn mãi vô tình

Để Con  Chúa chết một mình hiến thân !

Con quỳ đây bên Chúa

Nguyện cầu xin Chúa thứ tha

Yêu con Chúa đã giao hòa

Đất Trời kết ước ngàn lời yêu thương.

Con xin làm ánh lửa hồng

Trong cuộc đời lữ thứ cô đơn

Sưởi cho Chúa ấm đêm đông

Sẻ chia chút phận mỏng giòn nhân gian.

NGUYỄN THÁI HÙNG

21.12.2015