CHUỖI NGỌC MAI CÔI

0
43

jjf

Cuối Thu gợi nhớ Tháng Mười
Nhắc con lần Chuỗi Mai Côi hằng ngày
Bắt đầu từ buổi sớm mai
“Kính Mừng” rôm rả mùa Vui, mùa Mừng
Rồi mùa Sáng, tiếp mùa Thương
Bốn mùa luân chuyển vô thường đời con
Maria, Mẹ từ nhân
Ngọt ngào Hiền Mẫu ân cần sớm khuya
Đời con có Mẹ sẻ chia
Vui buồn, sướng khổ, thiết tha tâm tình
Dù con tội lỗi đầy mình
Xấu hồn, xấu xác, đáng khinh thôi mà
Thế nhưng Mẹ vẫn hiền từ
Khuyên răn, hướng dẫn, nhỏ to từng lời
Đưa về chính lộ tuyệt vời
Mẹ thương xin Chúa phục hồi đời con
Thật là hạnh phúc vô ngần
Được làm con Mẹ, hồng ân cả đời
Mẹ trao Chuỗi Ngọc Mai Côi
Để làm linh khí chống loài quỷ ma
Từ nay con quyết hứa thề
Xin vâng như Mẹ, xứng là con ngoan

TRẦM THIÊN THU