Tin Nhắn

0
34

 

Xin đừng nỡ lãng quên tôi

Vực sâu tăm tối, chơi vơi trăm chiều

Thời gian quay quắt thương đau

Phút giây mà ngỡ vạn sầu tháng năm

 

Luyện hình dâu bể muôn phần

Muộn màng xin được ăn năn thật lòng

Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương

Máu và Nước chảy từ nguồn Thánh Tâm

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt luân

Xin thương tha thứ lỗi lầm phần riêng

Hỡi người đang sống đời thường

Thiết tha nhắn gởi: “Xin đừng quên tôi!”

 

KHA ĐÔNG ANH

http://tramthienthu.blogspot.com/