THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHÓA 1/2017 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
28

CÁC BẠN TRẺ CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN CÓ NHU CẦU XIN ĐĂNG KÝ ĐÚNG THỜI HẠN ĐỂ CÓ THỂ THEO HỌC TRỌN VẸN KHÓA HỌC.

thong bao khoa hon nhan

Ban Giáo Lý