Thông báo: Chương trình Ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận của Giáo xứ Đất Đỏ

0
229

CHƯƠNG TRÌNH CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

CHÚA NHẬT, NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2017

–     9giờ00 THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

THỨ TỰ CÁC PHIÊN CHẦU:

  • Từ 10giờ đến 11giờ: Giáo Họ Long Tân
  • Từ 11giờ đến 12giờ: Họ Giuse Thợ và Họ Tử Đạo
  • Từ 12giờ đến 13giờ: Họ Fatima và Họ Gioan
  • Từ 13giờ đến 14giờ: Họ Mân côi và nhóm Tác Viên Tin Mừng
  • Từ 14giờ đến 15giờ: Họ Nữ Vương và Hội Lêgiô
  • Từ 15giờ đến 16giờ: Họ Phêrô và nhóm đọc kinh Lòng Thương Xót.
  • Từ 16giờ đến 17giờ: Qúy Dì, Giáo Lý Viên và giới thiếu nhi, sau đó là PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ VÀ THÁNH LỄ BẾ MẠC.

Kính mời cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ Đồng Tế và tham dự các Phiên Chầu.

BTT. GXĐĐ