THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH LỄ XUÂN 2021 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
91

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH LỄ XUÂN 2021 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ kính gửi đến cộng đoàn gần xa chương trình các ngày lễ Xuân 2021 tại giáo xứ Đất Đỏ

BTT.GXĐĐ