Thánh lễ tạ ơn hồng ân 4 năm linh mục của Cha Chánh xứ Giáo xứ Đất Đỏ

0
38

Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người.”

Cách đây 4 năm, ngày 01, 01. 2013, Chúa đã thương chọn và ban chức linh mục cho Cha Chánh xứ Philipphê  qua tay Đức Giám mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Hôm nay, ngày 01. 01. 2017,  cộng đoàn giáo xứ Đất Đỏ cùng một ý, chung một lòng với Cha Chánh xứ dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, vì hồng ân thánh chức Linh mục Chúa đã thương ban cho Cha, nhất là vì Người vẫn luôn hiện diện và đồng hành với Cha trong suốt 4 năm trong thiên chức Linh mục. “Thiên chức Linh mục là hồng ân Chúa ban cách nhưng không, để Cha tiếp tục thực hiện công trình yêu thương của Người”. Thánh lễ cử hành lúc 05g00 ngày đầu năm Dương lịch 2017, cũng là ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình 4 năm trong sứ vụ mục tử, Cha Chánh xứ ngày càng cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu thương của Chúa, tình yêu thương của Chúa thật kỳ diệu lạ lùng, mỗi ngày trong chuỗi đời linh mục đều là những ngày tạ ơn, nhưng dịp mừng kỷ niệm chịu chức Linh mục là mốc thời gian quý báu, là cơ hội thuận tiện nhìn lại hành trình đã qua, mà dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ.

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/115030708399911892433/albumid/6370672799347455345?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]