Thánh lễ mừng kính Thánh Philipphê tông đồ- Bổn mạng Cha Chánh xứ Đất Đỏ

0
128

Cùng với Giáo hội, vào lúc 5g00 ngày 03/5/2017, Giáo xứ Đất Đỏ hân hoan cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ, cũng là quan thầy Cha chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn. Thánh lễ do Cha Chánh xứ chủ sự cùng với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày Tam Nhật cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Tôma, Giám mục giáo phận Bà Rịa nhân kỷ niệm Ngân Khánh Giám mục của Ngài.

Cuối Thánh lễ, một vị trong Ban Hành Giáo đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng Quan thầy của Cha Chánh xứ. Sau đó, những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ được trân trọng dâng tặng Cha xứ gói ghém cả tấm lòng con thảo của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ.

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của thánh quan thầy Philipphê ban nhiều ơn lành trên Cha Xứ để Cha lấy nhân đức tô điểm đời mục tử và lòng hăng say để phục vụ cộng đoàn dân Chúa mà Chúa và Hội Thánh đã trao phó cho Cha. 

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ