PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VÀ NHỮNG NGÀY LỄ ĐƯỢC LÃNH ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH CỦA GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
83

PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VÀ NHỮNG NGÀY LỄ ĐƯỢC LÃNH ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH CỦA GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

BTT.GXĐĐ