[Hình ảnh] Hang đá Giáng Sinh 2016 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
58

[Hình ảnh] Hang đá Giáng Sinh 2016 tại Giáo xứ Đất Đỏ

Ban Truyền thông Giáo xứ Đất Đỏ kính chuyển một vài hình ảnh không khí Giáng sinh tại Giáo xứ Đất Đỏ

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/115030708399911892433/albumid/6366933953429277713?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

BTT.Gx. Đất Đỏ