Gx. Đất Đỏ: Mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0
115

Gx. Đất Đỏ: Mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hòa chung tâm tình cùng với Giáo hội Việt Nam, vào lúc 05g00 Chúa Nhật ngày 15.11.2020, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đất Đỏ- Giáo hạt Bà Rịa long trọng cử hành thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Bổn mạng Họ Tử Đạo trong giáo xứ.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ Antôn Trần Quang Châu chủ sự cùng với sự hiện diện hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn Họ Tử Đạo

Trước thánh lễ, Cha Chánh xứ và Ban Điều Hành Họ Tử Đạo đã cung kính dâng hương trước linh ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, Cha Chánh xứ đã nêu lên những giá trị của sự tử đạo. Tử đạo là dấu chỉ hùng hồn của một niềm tin khi những lời nói, hành động được tuyên xưng ra bên ngoài và được thể hiện qua cách sống, đặc biệt là được minh chứng bằng cái chết kèm theo. Ngài nói: “…Tử đạo là điều mà người tín hữu phải sống như dấu chỉ cho niềm tin của bản thân mình. Tử đạo là cách để giới thiệu Chúa về một tình yêu cho thế giới và Tử đạo là người tín hữu phải sống cho tình yêu mà mình hướng tới. Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Ngài là tổ tiên, là cha ông của chúng ta, chúng ta hân hoan hãnh diện vui mừng với các bậc cha ông đã vì Đức Kitô mà tử đạo…Xin các bậc cha ông đã bất khuất làm chứng cho niềm tin và diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết noi gương các Ngài qua cách sống thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa, thể hiện tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa và thể hiện cách làm chứng cho Thiên Chúa trong mỗi ngày sống của chúng ta…”

Sau  thánh lễ, Cha xứ cùng cộng đoàn đã kính viếng các vị tử đạo Họ Đất Đỏ tại Đài Tử Đạo của giáo xứ, dâng lên các bậc tiền nhân những nén hương trầm, những lời kinh tiếng hát với lòng tự hào vì mình là con cái của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách riêng của các vị Tử Đạo Họ Đất Đỏ anh dũng, luôn trung thành với Chúa đến hết cuộc đời.

Jacbao Phạm

XEM THÊM HÌNH