Gx. Đất Đỏ cử hành Lễ Lá- Khai mạc Tuần Thánh 2021

0
81

Gx. Đất Đỏ cử hành Lễ Lá- Khai mạc Tuần Thánh 2021

Vào lúc 18g30 ngày 27/03/2021, Giáo xứ Đất Đỏ đã long trọng cử hành nghi thức làm phép lá để tưởng niệm việc Chúa vinh quang tiến vào thành Thánh Giêrusalem và dâng Thánh lễ Lá bước vào Tuần Thánh 2021 với bài Thương Khó Chúa Giêsu theo Thánh Marcô.
Nghi thức và Thánh lễ do Cha Chánh xứ An tôn Trần Quang Châu chủ sữ với sự tham dự của quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ.

Vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, giáo xứ có 3 thánh lễ vào lúc 05g00; 07g00 và 17g00.

Ảnh: Sơn Lâm