Giáo xứ Đất Đỏ: Mừng lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2021

0
119

Giáo xứ Đất Đỏ: Mừng lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2021

Vào lúc 05g00 ngày 11.04.2021, hiệp cùng với Giáo hội toàn cầu, giáo xứ Đất Đỏ đã long trọng mừng đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) cũng là bổn mạng Hội LCTX Giáo xứ. Thánh lễ do cha chánh xứ Antôn Trần Quang Châu chủ sự với sự hiện diện của tất cả các hội viên Hội LCTX giáo xứ và đông đảo cộng đoàn.

Được biết, Thánh Faustina là một nữ tu người Ba Lan. Năm 1931, Thánh nữ đã được gặp gỡ Chúa trong một giấc mơ, và sau đó, ngài đã vẽ lại bức ảnh trong trí nhớ sau thị kiến lạ lùng đó. Bức ảnh đó chính là bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót Chúa đang được thờ kính ngày nay. Ngày 5/10/1938, Thánh nữ qua đời, nhưng việc tôn sùng LCTX đã lan tỏa nhiều nơi cộng với những ơn lành Thiên Chúa ban cho nhiều người qua lời cầu bầu của Thánh nữ. Ngày 18/4/1993, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho nữ tu Faustina. Ngày 30/4/2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong ngài lên bậc hiển Thánh. Ngài gọi Thánh nữ “là món quà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta” và công bố đại lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót sẽ được cử hành vào Chúa nhật II Phục Sinh hằng năm.

BTT. GXĐĐ