Giáo xứ Đất Đỏ dâng hoa cộng đoàn kết thúc Tháng Hoa 2023

0
35

Giáo xứ Đất Đỏ dâng hoa cộng đoàn kết thúc Tháng Hoa 2023

Tháng Năm – Tháng hoa kính Đức Mẹ Maria đã khép lại, nhưng dư âm lòng đạo đức của các tín hữu vẫn còn vang vọng. Trong suốt tháng vừa qua, vì điều kiện Nhà thờ đang xây dựng nên vào chiều các Chúa Nhật hàng tuần, Giáo xứ Đất Đỏ tổ chức các giờ dâng hoa cộng đoàn kính Đức Mẹ.
Vào lúc 16g45 ngày 28.5.2023, cũng tâm tình đó, Giáo xứ đã cử hành giờ dâng hoa cộng đoàn, kết thúc Tháng Hoa 2023. Sau phần dâng hoa kính Đức Mẹ cộng đoàn được qui hướng về Thiên Chúa qua Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cách sốt mến và tâm tình.
Tháng hoa kết thúc, các tín hữu được mời gọi hoán cải đời sống bản thân, để cùng với Mẹ lên đường đem Tin Mừng Chúa Giêsu đi vào từng gia đình cả ngoài xã hội nữa.
BTT.GXĐĐ