Giáo xứ Đất Đỏ cử hành thánh lễ Minh Niên- Cầu bình an cho năm mới 2021

0
59

Giáo xứ Đất Đỏ cử hành thánh lễ Minh Niên- Cầu bình an cho năm mới 2021

Hòa trong bầu khí linh thiêng của đất trời chào đón Xuân Sửu 2021, vào lúc 5g30 sáng Mồng Một Tết, nhằm ngày 12.02.2021, cộng đoàn giáo xứ Đất Đỏ bđã long trọng cử hành Thánh lễ Minh niên, nhằm dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và xin Ngài chúc phúc trong ngày đầu năm của Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Cha chánh xứ Antôn Trần Quang Châu đã chủ sự Thánh lễ, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vi Ban hành giáo đại diện cộng đoàn đã có lời chúc tết và tặng hoa cho cha chánh xứ và Quý Dì MTG Bà Rịa trong ngày đầu năm mới. Đáp lại tâm tình của vị đại diện, cha chánh xứ cũng đã có lời chúc cộng đoàn được bình an và hạnh phúc qua đời sống tín thác nơi Chúa, là cội nguồn của bình an và hạnh phúc đích thực.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn lãnh nhận phép lành đầu năm và ra về trong niềm vui trào tràn ơn thánh và bình an của Chúa Xuân.
Jacbao Phạm