Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đất Đỏ Viếng Đất Thánh Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

0
49

bao_9553

Theo truyền thống tốt đẹp của Đoàn thiếu nhi giáo xứ Đất Đỏ, bằng hành động cụ thể, lúc 16g00 ngày 06.11.2016, trước Giờ học giáo lý, Ban Điều hành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ đã tổ chức cho các em Thiếu nhi viếng Đất Thánh giáo xứ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và những người đã qua đời. Đây còn là bài giáo lý thực tế và sống động về “Mầu nhiệm các thánh cùng thông công” mà các em đã được học hỏi. 
 
Thiết nghĩ việc viếng nghĩa trang không chỉ được thực thi trong Tháng Các Linh hồn, nhưng cần duy trì lâu dài để tập cho các em thiếu nhi thói quen nhớ đến ông bà tổ tiên của mình đã qua đời. Một mặt, việc thực hành này giúp cho các em thiếu nhi ý thức được cội nguồn của mình để thể hiện lòng biết ơn, mặt khác nó còn giúp các em đào sâu đời sống tâm linh. Có được như vậy, chắc chắn sau này khi trưởng thành, dù ở đâu các em cũng sẽ là những người con hiếu thảo và những kitô hữu tốt lành. 

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ
bao_9533
bao_9537

bao_9542

bao_9544

bao_9548

bao_9552

bao_9553

bao_9555

bao_9559

bao_9554