Chương trình lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Giáo xứ Đất Đỏ và Giáo họ biệt lập Long Tân

0
37

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ xin kính báo đến Quý cộng đoàn Chương trình lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Giáo xứ Đất Đỏ và Giáo họ biệt lập Long Tân.

banner gio Let tet 2017