THƯỜNG HUẤN LINH MỤC ‘TRẺ’ GIÁO PHẬN BÀ RỊA 2015

0
158

Theo thông lệ hàng năm, các linh mục trẻ (thường là dưới 5 năm linh mục) sẽ tham dự Khóa thường huấn liên giáo phận. Năm nay, Giáo phận Bà Rịa tổ chức Khóa thường huấn cho các linh mục chịu chức từ năm 2001 đến nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu từ ngày 27-29.7.2015.

Tham dự Khóa Thường huấn tại giáo phận, với các vị Thuyết trình viên là Đức Cha và quý Cha trong giáo phận, các linh mục có cơ hội tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi những vấn đề, những kinh nghiệm mục vụ trong hoàn cảnh các giáo xứ trong giáo phận.

Các đề tài trong Khóa thường huấn năm nay là:

1. Đức ái mục tử nơi con người linh mục (Đức Cha Tôma).

2. Đức ái mục tử qua mục vụ bí tích (Cha Vinhsơn Trần Văn Khải, Quản hạt Bà Rịa).

3. Đức ái mục tử trong quản trị cộng đoàn (Cha Giuse Võ Công Tiến, Quản hạt Xuyên Mộc).

4. Đức ái mục tử cho tác vụ linh mục (Cha Gioan B. Nguyễn Văn Bộ, Thư ký Tòa Giám mục).

5. Đức ái mục tử và phụng vụ (Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Đại diện).

Qua đợt thường huấn này, Đức Cha và quý Cha Thuyết trình viên không đặt nặng việc trình bày các chủ đề thần học hay các giáo huấn của giáo hội, nhưng quan tâm đưa ra những thực hành mục vụ cụ thể. Nhờ đó, quý Cha giúp nhau nhìn lại đời sống mục tử của mình trong các bổn phận với Chúa (cái hồn của đời sống linh mục) cũng như tương quan với những người xung quanh (tương quan cha xứ với các đồng sự mục vụ (cha phó); tương quan cha xứ với các cộng tác viên mục vụ (ban hành giáo, các hội đoàn, tu sĩ nam nữ); tương quan cha xứ với giáo dân).

Quý Cha cũng có dịp trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ các bí tích và á bí tích, cũng như điểm lại một số điều khoản giáo luật và quy định của giáo phận về việc thực hành mục vụ.

Khóa Thường huấn kết thục trong bầu khí lạc quan và hy vọng. Tin tưởng vào sự che chở của Thiên Chúa, qua sự bảo trợ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng giáo phận, và cùng với nỗ lực của mỗi người, Đức Cha và quý Cha hy vọng rằng: Khóa thường huấn này sẽ mang lại nhiều hiệu quả, để đời sống đạo của giáo phận sẽ ngày càng tăng triển, khi mỗi mục tử luôn cố gắng chu toàn sứ vụ của mình.

IMG_5454.JPGIMG_5457.JPGIMG_5459.JPGIMG_5464.JPGIMG_5465.JPGIMG_5471.JPGIMG_5476.JPGIMG_5479.JPGIMG_5482.JPGIMG_5484.JPGIMG_5491.JPGIMG_5493.JPGIMG_5510.JPGIMG_5516.JPGIMG_5520.JPGIMG_5525.JPGIMG_5530.JPGIMG_5535.JPGIMG_5543.JPGIMG_5551.JPGIMG_5556.JPGIMG_5560.JPGIMG_5568.JPGIMG_5570.JPGIMG_5576.JPGIMG_5581.JPGIMG_5583.JPGIMG_5592.JPGIMG_5596.JPGIMG_5597.JPGIMG_5602.JPGIMG_5607.JPGIMG_5617.JPGIMG_5621.JPGIMG_5626.JPG