THÔNG BÁO VỀ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

0
39

THÔNG BÁO VỀ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

***

Vào lúc 10g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Giám mục Giáo phận Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế kính Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu và cầu xin ơn thánh hóa các linh mục. Đồng tế với Đức cha có các linh mục trong Giáo phận Bà Rịa.

Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Ban Truyền thông Giáo phận