THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG Thứ Sáu và Thứ Bảy đầu tháng 12.2020

0
174

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG

Thứ Sáu và Thứ Bảy đầu tháng 12-2020

1. Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua – Núi Tao Phùng:

17g00 Thứ Sáu ngày 05.12.2020: Thánh lễ

2. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Thứ Bảy ngày 06.12.2020

* 05g00: Thánh lễ

* 10g00: Thánh lễ đồng tế

* 19g00: Rước kiệu Đức Mẹ, lần hạt Mân Côi, Chầu Mình Thánh Chúa

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

Ban Truyền thông GPBR

nguồn: WGPBR