THIỆP TANG Bà Cố Catarina PHAN THỊ TRỊ (Thân mẫu Cha Phaolô Trần Kim Phán, Gp. Bà Rịa)

0
229

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
(Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

cps

Trong niềm tin vào Chúa Kitô

là sự sống lại và là sự sống,

Gia đình chúng con kính báo :

Bà Cố Catarina PHAN THỊ TRỊ

sinh năm 1933, tại Đồng Giám – Quảng Trị

đã được Chúa gọi về lúc 14giờ00 ngày 13.10.2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Sơn Hòa.

Hưởng thọ: 82 tuổi.

Thánh lễ An táng

sẽ được cử hành vào lúc 9giờ 00’

thứ Sáu, ngày 16.10.2015

tại Giáo xứ Sơn Hòa, Hạt Bình Giã, Giáo phận Bà Rịa

do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế.

Kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,

quý thân bằng quyến thuộc

đến hiệp dâng Thánh lễ An táng và cầu nguyện

cho Bà Cố Catarina sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Hợp thỉnh                             Kính báo

Lm. Chánh xứ Sơn Hòa            Lm. Phaolô Trần Kim Phán
Giuse Phạm Thanh Vũ                             và gia đình
(ấn ký)

* XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TÍM