THIỆP TANG Bà Cố Anna NGUYỄN THỊ NỤ (Thân mẫu Cha Alphongsô Nguyễn Văn Thế, Gp. Bà Rịa)

0
92

“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

THIỆP TANG

cps

Trong niềm tin vào Chúa Kitô

Khổ Nạn và Phục Sinh,

Gia đình chúng con xin kính báo :

 Bà Cố Anna NGUYỄN THỊ NỤ

sinh ngày 15.5.1916, tại Phát Diệm

đã an nghỉ trong Chúa lúc 04giờ50 ngày 28.10.2015

tại tư gia thuộc Họ Đông Hải, Giáo xứ Phát Hải

Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc

Hưởng thọ: 99 tuổi.

Thánh lễ An táng

do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ sự lúc

09giờ 00’thứ Sáu, ngày 30.10.2015

tại Nhà thờ Giáo xứ Phát Hải 

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,

quý thân bằng quyến thuộc và mọi người

hiệp dâng Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Mẹ chúng con.

Chúng con chân thành cảm tạ.

 

Hợp thỉnh                                                                                   Kính báo
Chánh xứ                                                                                  Tang hiếu

 Lm. FX. Nguyễn Xuân Huy                              Lm. Alphongsô Nguyễn Văn Thế

              (ấn ký)                                                         Trưởng nam: Gioan Nguyễn Văn Thận

                                                             

* XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TÍM

nguồn: WGPBR