TÀI LIỆU TUẦN TAM NHẬT CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA TÔMA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHÂN DỊP MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC

0
35

TÀI LIỆU TUẦN TAM NHẬT

CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA TÔMA  GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

NHÂN DỊP MỪNG NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC

[1992 – 2017]

***

1.    Ngày thứ nhất [Thứ tư, ngày 03.05.2017]

      Chủ đề: Giám mục và Sứ mạng loan báo Tin Mừng

2.    Ngày thứ hai [Thứ năm, ngày 04.05.2017]

       Chủ đề: Giám mục – Thầy dạy đức tin

3.    Ngày thứ ba [Thứ sáu, ngày 05.05.2017]

       Chủ đề: Giám mục – Mục tử của cộng đoàn

——————–

TÒA GIÁM MỤC BÀ RỊA
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa,  Bà Rịa-Vũng Tàu

(64) 3 73 78 73 – vptgmbr@yahoo.com

Bà Rịa, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

           Kính gửi:  Quý cha, các phó tế

                           Các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh

                           Và anh chị em tín hữu

                           Giáo phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Ngày 06 tháng 5 năm 2017 sắp tới, Đức Cha Tôma Giáo phận chúng ta sẽ kỷ niệm Ngân Khánh giám mục 1992 – 2017.

Trong tâm tình hiếu kính mến yêu đối với Đức Cha, toàn thể giáo phận chúng ta cùng hợp ý để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho vị cha chung của giáo phận.

Để thể hiện tình hiệp thông trong toàn giáo phận, xin tất cả các Giáo xứ, Giáo họ, Chủng viên và Cộng đoàn dòng tu cùng tổ chức tuần Tam nhật cầu nguyện cho Đức Cha Tôma trong các Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể và giờ kinh nguyện chung, vào thứ Tư, thứ Năm, và thứ Sáu trước ngày 06 tháng 5 năm 2017.

Và xin trân trọng kính mời tất cả các thành phần dân Chúa tham dự Thánh Lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh Giám mục được cử hành vào lúc 09 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 06 tháng 5 năm 2017 tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Thân mến chào Anh Chị Em.

+ Emmanuel NGUYỄN HỒNG SƠN
Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa

——————–

NGÀY THỨ NHẤT [ngày 03.05.2017]

Phụng vụ: Lễ Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông Ðồ

Chủ đề: Giám Mục và Sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho” (Ga 14, 6-14).

Cầu nguyện với Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay là ngày đầu tiên trong cử hành tuần tam nhật để cầu nguyện và tạ ơn Chúa nhân dịp Ngân Khánh Giám Mục của Đức Cha Tôma, Giám Mục Giáo phận. Chúng con cùng hiệp thông trong tâm tình thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ dạt dào trên giáo phận, đặc biệt trên Đức Cha Tôma kính yêu. Chúng con xin Chúa thương ban cho người đầy ơn Thánh Thần, mọi phúc lành để người chăm sóc, dạy dỗ đoàn chiên và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho muôn người.

+ “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi đến trần gian, Chúa là con đường dẫn đến Chúa Cha:“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (c.6). Lời Chúa là chân lý dẫn đưa chúng con đến với Chúa Cha. Thánh Thể Chúa là nguồn sống đích thực đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con khao khát đến với Chúa để được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Chúa là lương thực vĩnh cửu cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao phó cho các Đức Giám mục, là những đấng kế vị các Tông đồ, sứ mạng dạy dỗ muôn dân và rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, để mọi người được cứu rỗi nhờ lãnh nhận đức tin, phép Thánh tẩy, và sống theo giáo huấn Tin Mừng. Xin Chúa ban cho Đức Giám mục chúng con đầy ơn Thánh Thần, để qua người, đoàn chiên Chúa luôn được giáo huấn và dạy dỗ trong giáo lý chân thật của Chúa.

(thinh lặng)

+ Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm, và người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, vì Thầy đến với Cha (Ga14,12).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm và vững tin vào Chúa. Với niềm tin vào Chúa, chúng con trung thành bước theo đường chân lý cứu độ. Với niềm tin vào Chúa, chúng con nhiệt tâm thực thi những công việc Chúa trao phó. Với niềm tin vào Chúa, chúng con sẵn sàng cộng tác với sứ mạng của các Tông đồ trong việc đem ánh sáng Tin Mừng cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn hướng dẫn và phù trì Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa vẫn không ngừng ban cho Hội Thánh các vị mục tử dám can đảm loan truyền Tin Mừng, dám can đảm sống theo tinh thần Tin Mừng và luôn cố gắng tìm hiểu ý Chúa để hướng dẫn chúng con. Xin Chúa thương ban cho Đức Giám mục chúng con đầy thần trí khôn ngoan và thông hiểu của Chúa. Xin cho người nên như đá tảng của đức tin để Dân Chúa tựa nương và nên như tấm gương phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng con là đoàn dân Chúa đã cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con các vị lãnh đạo, Chúa đặt làm mục tử thay mặt Chúa để giáo huấn và dẫn dắt chúng con. Xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn thánh cho Đức Giám mục Tôma chúng con. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn biết yêu mến và lắng nghe lời giáo huấn của các vị chủ chăn, nhờ đó chúng con hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Amen.

——————–

NGÀY THỨ HAI [ngày 04.05.2017]

Phụng vụ: Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Chủ đề: Giám Mục – Thầy dạy đức tin

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 44-51).

Cầu nguyện với Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hiệp cùng toàn thể giáo phận, chúng con cùng nhau đến bên Chúa, để tôn vinh Chúa và cùng cầu nguyện cho Đức Cha Tôma – chủ chăn của chúng con, nhân dịp Ngân Khánh Giám Mục của ngài. Chúng con tôn thờ và cảm tạ, vì Chúa vẫn luôn ân cần dẫn dắt đoàn con qua sứ vụ mục tử của ngài. Trong tình yêu thương của vị Mục Tử Nhân Lành, Chúa vẫn luôn giáo huấn và dạy dỗ chúng con qua nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho ngài. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và giáo huấn của các vị chủ chăn để đời sống đức tin của chúng con ngày càng được củng cố và trưởng thành hơn.

+ “Không ai đến được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy” (Ga 6,44).

Lạy Chúa Giêsu, nhờ ánh sáng của Lời Chúa, chúng con ý thức rằng, hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa không phải do sức riêng mình, nhưng là do ân huệ Chúa thương ban. Đức tin của chúng con có được trước hết là do ân sủng Chúa mở đường, thúc đẩy con tim chúng con yêu mến và soi sáng lý trí chúng con đón nhận trong tín thác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy thức tỉnh chúng con giữa những lôi cuốn của lối sống thế gian ích kỷ và những chọn lựa theo ý riêng đầy dễ dãi. Xin hãy thức tỉnh chúng con khi chúng con đang quay cuồng và buông thả trong những đam mê xác thịt. Xin ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể vượt qua những đam mê lôi cuốn ấy. Xin giúp chúng con biết năng đến với Chúa, sốt sắng đón rước Thánh Thể Chúa và đi theo đường chỉ dẫn của Chúa, hầu có thể đạt tới cuộc sống an bình, hạnh phúc đích thực trong Tình yêu của Chúa nhân lành.

(Thinh lặng)

+ ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta” (Ga 6,45).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng, ngày nay Chúa vẫn luôn dạy dỗ chúng con qua Lời Chúa và qua giáo huấn của các vị chủ chăn, cách riêng là Đức Cha Tôma, mà Chúa đã gởi đến hướng dẫn đoàn chiên giáo phận. Các vị là những người được Chúa tuyển chọn và ủy thác nhiệm vụ giảng huấn, rao truyền đức tin. Các ngài có uy quyền của Chúa Kitô đem lại đức tin cho những người được trao phó và làm sáng tỏ đức tin đó bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Các ngài rút ra những cái cũ cái mới từ kho tàng Mạc Khải để làm cho đức tin trổ sinh hoa trái và luôn tỉnh thức loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đoàn chiên mình (x. 2Tm 4,1-4) (x. Lumen Gentium 25). Khi được Chúa sai coi sóc gia đình mình, Đức Giám Mục theo gương Chúa Giêsu, Người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mt 20,28; Mc 10,45) và hiến mạng sống mình vì con chiên (x. Gio 10,11).

Xin cho chúng con biết ý thức và chuyên chăm lắng nghe lời giáo huấn của Chúa qua việc đón nhận những hướng dẫn, chỉ dạy của các vị chủ chăn, để tất cả đoàn chiên chúng con được hiệp nhất trong một Hội Thánh Chúa đã thiết lập. Xin cũng cho chúng con biết ngoan ngùy, vâng nghe sự thúc đẩy của Thánh Thần, giúp chúng con kiên tâm sống và thực thi lời giáo huấn ấy trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó, cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế của chúng con hôm nay sẽ trổ sinh những hoa trái thiêng liêng tốt lành và mai sau được hợp đoàn cùng toàn thể Dân Thánh Chúa vui hưởng cuộc sống vinh phúc trong Tình Yêu Chúa Ba Ngôi.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận chúng con những vị chủ chăn nhiệt thành và yêu thương để hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết để tâm lắng nghe và bước đi trên đường lối hằng sống Chúa dẫn đưa qua sứ vụ giảng huấn của các ngài. Cách riêng chúng con xin hiệp ý cùng Đức Cha Tôma dâng lên Chúa lời tạ ơn, nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục với Hành Trình 12 Năm sống và rao truyền đức tin trên mảnh đất Giáo phận Bà Rịa thân yêu này. Xin cho những hoa trái tốt đẹp là tình yêu thương bác ái, sự hiệp nhất mà ngài đã gầy dựng tiếp tục được triển nở trong toàn thể giáo phận chúng con. Amen.

——————–

NGÀY THỨ BA [ngày 05.05.2017]

Phụng vụ: Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Chủ đề: Giám Mục – Mục tử của cộng đoàn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum (Ga 6, 53-60).

Cầu nguyện với Lời Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con đang cử hành ngày cuối trong tam nhật để cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận. Hồng ân thánh chức Giám Mục được đan dệt bằng tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa trải dài qua dấu chân mục tử và qua nhịp sống của giáo phận mà mỗi người chúng con đang cảm nghiệm. Những ngày này, gia đình giáo phận thật hạnh phúc biết bao vì được quây quần trước tôn nhan Chúa như đoàn chiên về bên chủ chiên. Thật hạnh phúc, vì được ở bên Chúa, được đi sâu vào ân tình của Chúa, được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa về thánh chức Giám Mục: Giám Mục và Sứ mạng loan báo Tin Mừng; Giám Mục, Thầy dạy đức tin và Giám Mục, Mục tử của cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ và chở che vị mục tử của giáo phận là Đức Cha Tôma, để ngài luôn an vui và tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Chúa.

+ “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,53).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay giúp chúng con hiểu thêm phần nào về tình yêu mục tử của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Khi đến trong trần gian, Chúa quy tụ tất cả chúng con làm thành đoàn chiên của Chúa, làm thành đại gia đình của Thiên Chúa, để tất cả được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự sống của Chúa. Quả thật, khi thông ban chính mình làm lương thực, chính Chúa đã quy tụ những người tin làm nên một cộng đoàn trong Chúa. Khi chấp nhận trở nên tấm bánh để trao ban chính thân mình, Chúa cho chúng con được sống trong sự hiệp thông mật thiết với Chúa:“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”.

Công đồng Vaticanô II đã dạy: “Là đại diện và sứ giả Chúa Kitô, các Giám Mục điều khiển Giáo Hội địa phương mà Chúa đã ủy thác cho[1] Tuy vậy, các ngài chỉ dùng quyền bính để xây dựng đoàn chiên trong chân lý và thánh thiện, và luôn tâm niệm rằng: kẻ cao trọng hãy nên như kẻ rốt hết, người làm chủ hãy nên như tôi tớ” (x. Lc 22,26-27). Và Quyền bính các ngài đích thân thi hành nhân danh Chúa Kitô, là quyền bính riêng biệt, thông thường và trực tiếp[2]

Xin cho chúng con nhận thức rõ giáo lý của Công Đồng để biết luôn tin tưởng, vâng nghe và sống theo sự dẫn dắt của các vị mục tử của giáo phận.

+ “Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời (Ga 6,58).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không bằng lòng với chuyện chỉ nuôi ăn một số người bằng bánh và cá. Điều đó dù tốt, nhưng chỉ làm giảm cơn đói thể xác trong một thời gian. Chúa muốn nuôi cả thế giới bằng chính sự sống thần linh của Chúa, nuôi bằng trọn cả Con Người, bằng chính Thịt và Máu Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”. Như vậy, sự sống đời đời đã hé mở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau. Khi rước Thánh Thể, không phải chỉ là đến với thịt và máu Chúa, mà còn là gặp gỡ tiếp xúc và được hiệp thông đời sống thần linh của Chúa: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”. “Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy” (Ga 6, 57).

Là mục tử được mời gọi noi theo gương Chúa là mục tử nhân lành, Đức Giám Mục thi hành sứ vụ này qua việc nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời giáo huấn của Chúa, bằng các bí tích do Chúa thiết lập, bằng việc xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn như lời nguyện ước của Chúa: “xin cho họ nên một” (Ga 17,22). Đồng thời, Đức Giám Mục thi hành sứ vụ tìm kiếm và đưa những con chiên chưa thuộc về đàn được hợp đoàn, để chỉ có “một đoàn chiên và một mục tử” (x.Ga 10,16).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết liên kết với Đức Giám Mục như Giáo Hội gắn bó với Chúa, và như Chúa gắn bó với Chúa Cha, hầu nhờ sự hiệp nhất ấy, tất cả mọi sự đều hòa hợp và mang lại hoa trái phong phú cho vinh quang Thiên Chúa (x. 2Cor 4,15) (x.Lumen Gentium, số 27).

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, giờ đây, cộng đoàn chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, tri ân và cảm tạ. Xin cũng dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết cho Giáo hội và cho Giáo phận thân yêu. Xin Chúa ban cho Giáo hội những vị chủ chăn như lòng Chúa mong ước: Hiền lành và khiêm nhường, khôn ngoan và thánh thiện, yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên. Chúng con cũng xin tạ ơn Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên Đức Cha Tôma qua 25 năm Hồng Ân Giám mục và xin Chúa nâng đỡ và an ủi Đức Cha trong những giây phút hiện tại và trong tương lai. Amen.

[1] CĐ. Vaticanô II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 27.

[2] Ibid, số 27.