NGHI THỨC MỞ CỬA THÁNH và THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ BÃI DÂU

0
79

LTXBaiDau(1)Vào lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 13.12.2015, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Tân cử Giáo phận Bà Rịa, đã chủ sự Nghi thức Mở Cửa Thánh và Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đồng tế trong thánh lễ có Cha Quản hạt Vũng Tàu, Cha Phụ trách Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu cùng khoảng 40 Cha thuộc hạt Vũng Tàu và các giáo xứ khu vực Phước Tỉnh thuộc hạt Bà Rịa, quý Cha thuộc các cộng đoàn Dòng tu ở Vũng Tàu. Cộng đoàn hiện diện đông đảo bao gồm quý Tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân và khách hành hương từ nhiều nơi.

Được biết, cùng thời điểm, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức Cha Tôma Giám mục Giáo phận cũng chủ sự Nghi thức Mở Cửa Thánh và Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Cùng với Nhà thờ Chánh Toà, Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu là địa điểm được Đức Giám mục Giáo phận chỉ định mở Cửa Lòng Thương Xót để cộng đoàn tín hữu hành hương và được lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh này.

Tin: BTT. GPBR.
Ảnh: Mỹ Hồng – Phi Hoàng – Thanh Hiếu

LTXBaiDau(1).jpgLTXBaiDau(2).jpgLTXBaiDau(3).jpgLTXBaiDau(4).jpgLTXBaiDau(5).jpgLTXBaiDau(6).jpgLTXBaiDau(7).jpgLTXBaiDau(8).jpgLTXBaiDau(9).jpgLTXBaiDau(10).jpgLTXBaiDau(11).jpgLTXBaiDau(12).jpgLTXBaiDau(13).jpgLTXBaiDau(14).jpgLTXBaiDau(15).jpgLTXBaiDau(16).jpgLTXBaiDau(17).jpgLTXBaiDau(18).jpgLTXBaiDau(19).jpgLTXBaiDau(20).jpgLTXBaiDau(21).jpgLTXBaiDau(22).jpgLTXBaiDau(23).jpgLTXBaiDau(24).jpgLTXBaiDau(25).jpgLTXBaiDau(26).jpgLTXBaiDau(27).jpgLTXBaiDau(30).jpgLTXBaiDau(31).jpgLTXBaiDau(32).jpgLTXBaiDau(33).jpgLTXBaiDau(34).jpgLTXBaiDau(35).jpgLTXBaiDau(36).jpgLTXBaiDau(37).jpgLTXBaiDau(38).jpgLTXBaiDau(39).jpgLTXBaiDau(40).jpgLTXBaiDau(40b).jpgLTXBaiDau(40c).jpgLTXBaiDau(41).jpgLTXBaiDau(42).jpgLTXBaiDau(43).jpgLTXBaiDau(43b).jpgLTXBaiDau(46).jpgLTXBaiDau(46b).jpgLTXBaiDau(46c).jpgLTXBaiDau(47).jpgLTXBaiDau(48).jpgLTXBaiDau(49).jpgLTXBaiDau(51).jpgLTXBaiDau(52).jpgLTXBaiDau(53).jpgLTXBaiDau(54).jpgLTXBaiDau(55).jpgLTXBaiDau(56).jpgLTXBaiDau(57).jpgLTXBaiDau(58).jpgLTXBaiDau(59).jpgLTXBaiDau(60).jpgLTXBaiDau(61).jpgLTXBaiDau(61b).jpgLTXBaiDau(62).jpgLTXBaiDau(63).jpgLTXBaiDau(64).jpgLTXBaiDau(65).jpgLTXBaiDau(66).jpgLTXBaiDau(67).jpgLTXBaiDau(68).jpgLTXBaiDau(69).jpgLTXBaiDau(70).jpgLTXBaiDau(71).jpgLTXBaiDau(72).jpgLTXBaiDau(73).jpgLTXBaiDau(74).jpgLTXBaiDau(75).jpgLTXBaiDau(76).jpgLTXBaiDau(77).jpgLTXBaiDau(78).jpgLTXBaiDau(79).jpgLTXBaiDau(80).jpgLTXBaiDau(81).jpgLTXBaiDau(82).jpgLTXBaiDau(83).jpgLTXBaiDau(84).jpgLTXBaiDau(85).jpgLTXBaiDau(86).jpgLTXBaiDau(87).jpgLTXBaiDau(87b).jpgLTXBaiDau(88).jpgLTXBaiDau(88b).jpgLTXBaiDau(88c).jpgLTXBaiDau(88d).jpgLTXBaiDau(89).jpgLTXBaiDau(90).jpgLTXBaiDau(90b).jpgLTXBaiDau(91).jpgLTXBaiDau(92).jpgLTXBaiDau(93).jpgLTXBaiDau(94).jpgLTXBaiDau(95).jpgLTXBaiDau(96).jpgLTXBaiDau(97).jpgLTXBaiDau(98).jpgLTXBaiDau(99).jpgLTXBaiDau(100).jpgLTXBaiDau(101).jpgLTXBaiDau(102).jpgLTXBaiDau(103).jpgLTXBaiDau(104).jpgLTXBaiDau(105).jpgLTXBaiDau(106).jpgLTXBaiDau(107).jpgLTXBaiDau(108).jpgLTXBaiDau(109).jpgLTXBaiDau(110).jpgLTXBaiDau(111).jpgLTXBaiDau(112).jpgLTXBaiDau(113).jpgLTXBaiDau(114).jpg