KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN CẤP III – GIÁO PHẬN BÀ RỊA

0
204

Từ ngày 13-16.7.2015 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

7(12)

Theo chương trình đào tạo thường niên và trong bầu khí năm Tân Phúc âm hóa, Ban Giáo lý Giáo phận đã tổ chức khóa Đào tạo Giáo lý viên cấp III – ‘Ra Khơi 2015’ tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

Tham dự ‘Ra Khơi 2015’ có 203 GLV thuộc các Giáo xứ Giáo họ Biệt lập trong Giáo phận. Hầu hết các GLV đều đã trải qua chương trình đào tạo GLV cấp II tại các Giáo hạt.

Trong 4 ngày Ra Khơi, các bạn có nhiều thời gian để gần gũi với Chúa qua các giờ đạo đức như: Thánh lễ, Chầu và Viếng Thánh Thể, Cầu nguyện Taizé, các giờ Nguyện gẫm đầu ngày và Phút hồi tâm cuối ngày, xét mình và xưng tội, cử hành đêm diễn nguyện quanh lửa trại.

Các bạn cũng có nhiều thời gian ngồi lại bên nhau để giao lưu học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm đồng hành giáo lý với các em thiếu nhi, cũng như để cùng nhau rà soát lại và mở mang kiến thức qua một số môn học căn bản như: 4 sách Tin mừng, Tin mừng Gioan và sách Công vụ Tông đồ, các Thư Phaolô và các Thư Chung, các nguyên tắc Luân lý, Luân lý chuyên biệt, Phương pháp Sư phạm.

Bầu khí khóa học luôn rộn ràng nhộn nhịp bởi các bài vũ điệu cũng như các giờ sinh hoạt vòng tròn. Đây chính là nét nổi bật của các khóa đào tạo GLV, vì nó thể hiện một tinh thần hăng say tông đồ và ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin mừng.

Khóa Ra Khơi 2015 kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, dưới sự bảo trợ và cầu bầu của Đức Mẹ Bãi Dâu – Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận Bà Rịa. Các học viên chia tay trong sự quyến luyến và tình hiệp nhất yêu thương. Tất cả cùng hẹn nhau trong ngày Họp mặt Anrê Phú yên – Bổn mạng GLV Giáo phận sắp tới, ngày mà mỗi người sẽ chính thức được sai đi, làm chứng nhân cho Tin mừng giữa dòng đời hôm nay.

Tin: BTT.GPBR
Ảnh: Lộc AnHà – Oanh Trần

1(1).jpg1(2).jpg1(3).jpg1(4).jpg1(5).jpg1(6).jpg2(1).jpg2(2).jpg2(3).jpg2(4).jpg2(5).jpg2(6).jpg2(7).jpg2(8).jpg2(9).jpg2(10).jpg2(11).jpg2(12).jpg2(13).jpg2(14).jpg2(15).JPG2(16).JPG2(17).JPG2(18).JPG3(1).jpg3(2).jpg3(3).jpg3(4).jpg3(5).jpg3(6).JPG3(7).JPG3(8).JPG3(9).JPG3(10).JPG3(11).JPG3(12).JPG3(13).JPG3(14).JPG3(15).JPG3(16).JPG3(18).JPG3(19).JPG3(20).JPG4(6).jpg4(5).jpg4(1).jpg4(2).jpg4(3).jpg4(4).jpg4(7).jpg4(8).jpg5(1).jpg5(2).jpg5(3).jpg5(4).jpg5(5).jpg5(6).jpg5(7).jpg5(8).jpg5(9).jpg5(10).jpg5(11).jpg5(12).jpg5(13).jpg5(14).jpg5(15).jpg5(17).jpg5(18).jpg5(19).jpg5(20).jpg5(21).jpg5(22).jpg5(23).jpg5(24).jpg5(25).jpg5(26).jpg5(27).jpg5(28).jpg5(29).jpg5(30).JPG5(31).JPG5(32).JPG5(33).JPG5(34).JPG5(35).JPG5(36).JPG5(37).JPG5(38).JPG5(39).JPG5(41).JPG6(1).jpg6(2).jpg6(3).jpg6(4).jpg6(5).jpg6(6).jpg6(7).jpg6(8).jpg6(9).jpg6(10).jpg6(11).jpg6(12).JPG7(1).jpg7(2).jpg7(3).jpg7(4).jpg7(5).jpg7(6).jpg7(7).jpg7(8).jpg7(9).jpg7(10).jpg7(11).jpg7(12).jpg7(13).JPG7(14).JPG7(15).JPG7(16).JPG7(17).JPG7(18).JPG7(19).JPG7(20).JPG7(21).JPG7(22).JPG7(23).JPG7(24).JPG7(25).JPG8(1).jpg8(2).jpg8(3).jpg8(4).jpg8(5).JPG8(6).JPG8(7).JPG8(8).JPG8(9).JPG8(10).JPG8(11).JPG8(12).JPG