Hình ảnh bầu khí chuẩn bị Giáng sinh tại các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Long Hương– Giáo phận Bà Rịa

0
138

Hình ảnh bầu khí chuẩn bị Giáng sinh

tại các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Long Hương– Giáo phận Bà Rịa

nguồn: WGPBR

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/115030708399911892433/albumid/6367171941901858273?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]