Gx. Thiện Phước: Cha Gioan M. Vianey Trần Vũ Hoàng Chương nhận nhiệm sở mới

0
174

Gx. Thiện Phước:

Cha Gioan M. Vianey Trần Vũ Hoàng Chương nhận nhiệm sở mới

***

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 14.5.2021, tại Giáo xứ Thiện Phước- Hạt Bình Giã, Đức cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhậm chức Tân Chánh xứ của Cha Gioan Maria Vianney Trần Vũ Hoàng Chương (nguyên chánh xứ Hòa Tân- Hạt Xuyên Mộc). Cha được sai đến đến để thay Cha Augustinô Vũ Văn Xuân vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Sơn Hòa-Hạt Bình Giã. Hiện diện trong nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn có quý Cha trong Giáo phận; quý tu sĩ cùng đại diện giáo dân hai giáo xứ Hòa Tân và Thiện Phước.

XEM THÊM HÌNH

Ảnh: Đình Thái- Oanh Trần

#gxthienphuoc #giaoxuthienphuoc #lenhannhiemso #lenhanxu #tanchanhxu #thuyenchuyenlinhmuc #gioanmariavianeytranvuhoangchuong