Gx. Tân Châu: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Vinh sơn Trần Đình Hòa

0
937

Gx. Tân Châu: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Vinh sơn Trần Đình Hòa

– Ngày 10.05.2021

***

WGPBR- Vào lúc 09g00 sáng ngày 10.5.2021, cộng đoàn Giáo xứ Tân Châu (hạt Vũng Tàu) hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Vinh sơn Trần Đình Hòa. Cha Vinh sơn (nguyên Chánh xứ Hòa Lâm- hạt Xuyên Mộc) được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Châu thay Cha Antôn Trần Văn Binh vừa được sai phái về làm Chánh xứ Đông Hải- Hạt Long Hương. Đức Cha Emmanuel- Giám mục Giáo phận đã chủ sự Nghi thức nhậm xứ cùng với sự hiện diện của quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và một số giới hạn cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Châu, Hòa Lâm.

XEM THÊM HÌNH

Ảnh: GB. Hoàng

[flickr id= “72157719198129060”]

#gxtanchau #giaoxutanchau #lenhannhiemso #lenhanxu #tanchanhxu #thuyenchuyenlinhmuc #vinhsontrandinhhoa