Gx. Sơn Hòa: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Augustinô Vũ Văn Xuân- Ngày 12.05.2021

0
678

Gx. Sơn Hòa: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Augustinô Vũ Văn Xuân- Ngày 12.05.2021

***

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 12.5.2021, tại Giáo xứ Sơn Hòa (Giáo hạt Bình Giã), Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhậm chức Tân Chánh xứ của Cha Augustinô Vũ Văn Xuân (nguyên Chánh xứ Thiện Phước- Hạt Bình Giã) thay Cha Giuse Pham Thanh Vũ vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Hòa Lâm- Hạt Xuyên Mộc. Cùng hiện diện và hiệp thông có quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ và đại diện cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Sơn Hòa, Thiện Phước cùng các giáo xứ liên hệ.

XEM THÊM HÌNH

Ảnh: Ngọc Diệm- Đình Thái

nguồn: WGPBR