Gx. Phước Hải: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức- Ngày 11.10.2020

0
244

Gx. Phước Hải: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức- Ngày 11.10.2020

***

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 11.10.2020, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phước Hải- Giáo hạt Bà Rịa hân hoan mừng đón Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn-Giám mục Giáo phận Bà Rịa về dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 76 em thiếu nhi và 4 người trưởng thành trong giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha có Cha Giuse Đặng Cao Trí- Quản hạt Long Bà Rịa cùng quý Cha. Quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

Ảnh: JB. Phạm

XEM THÊM HÌNH

nguồn: WGPBR